Ви знаходитесь:

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 497 затверджено Перелік спеціальностей, за якими атестація здобувачів ступеня фахової передвищої освіти здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Зокрема, зазначеним Переліком визначено проведення ЄДКІ для здобувачів фахової передвищої освіти зі спеціальностей «Медсестринство», «Фармація, промислова фармація» та «Стоматологія».

ЄДКІ – це стандартизована форма здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої або вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.

Перед впровадженням ЄДКІ як обов’язкової форми атестації для певної спеціальності та рівня освіти він повинен пройти апробацію. Під час апробації ЄДКІ здобувачі беруть участь у складанні іспиту, але не відраховуються із закладу освіти у разі неуспішного його складання.

У 2023 році ДНП «Центр тестування», відповідно до наказів МОЗ України від 08.02.2022 № 253 «Про визначення для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» та від 27.09.2022 № 1747 «Про затвердження Графіку апробаційного проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступеня вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2023 році», буде проведено апробацію ЄДКІ для здобувачів фахової передвищої освіти.  

Для розроблення єдиного державного кваліфікаційного іспиту ДНП «Центр тестування», за погодженням Міністерством охорони здоров’я України, створено робочі групи, персональний склад яких затверджено наказом від 25.08.2022 № 01-30/25 «Про утворення робочих груп з розроблення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступенів фахової передвищої освіти та вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я». Робочими групами розроблено структури змісту ЄДКІ за спеціальностями, які апробуватимуться у 2023 році.

Зміст ЄДКІ для спеціальності 223 Медсестринство

Порядок проведення ЄДКІ

Графік реєстрації на ЄДКІ