Ви знаходитесь:

     На території України розташовано 118 медичних училищ, на Полтавщині - 4 . Одне з них - Лубенське медичне училище.
    Дату свого заснування підтверджує архівна довідка № 125 від 7.02.79 р. Головного архівного Управління при Раді Міністрів УРСР.
    Лубенський медтехнікум єдиного диспансеру згідно дерективи Наркомату охорони здоров'я УРСР утворено у вересні 1930 р., причому було зроблено спеціальний прийом учнів у кількості 40 осіб, які фактично приступили до навчання з 10 жовтня 1930р.
     В 1935 році Лубенський медтехнікум було реорганізовано у фельдшерсько-акушерську школу, а в 1954 році - в медичне училище.
     Медичний технікум, а з 1935 року фельдшерсько-акушерська школа знаходились у приміщенні на розі вулиць Луначарського (нині І Плютенці) та Плеханова.

1

   Будинок по вул. Плеханова, де з 1930 по 1941 рік знаходилось училище.
  Будинок зруйнований фашистськими окупантами в 1943 році.


2Засновником Лубенського технікуму
був Берлявський Яків Соломонович -
завідуючий Лубенською районною лікарнею, хірург за фахом.3

Зі спогадів випускників того періоду на початку діяльності училища згадується директор Максимова Н.М.
4

 

Починаючи з 1933 року і до початку Великої Вітчизняної війни директорм був Дашковський Арон Давидович
(Був розстріляний фашистськими окупантами в 1941 році) 

 

 

 

   В 1934-1935 навчальному році найбільш численним був І курс, на якому навчалось 375 осіб. В технікумі було чотири відділення: лікувальне, акушерське, санітарно-гігієнічне і зуботехнічне.
    З 1 вересня 1935 року медичний технікум був реорганізований у фельдшерсько-акушерську школу. В школі було два відділення: фельдшерське і акушерське.
   В 1936 році на фельдшерське відділення набрано 5 груп, а на акушерське - три. В групах було по 45-48 осіб. В 1936 році відбувся перший випуск фельдшерів.

5

Перший випуск фельдшерів 1933-1936 рр.


     В 1937 році у фельдшерсько-акушерській школі був найбільш численний випуск - 305 спеціалістів.
     Із другого випуску фельдшерів в червні 1937 року 15 осіб призвали в армію на медичні посади.
   У вересні 1941 року в місто Лубни вступили фашисти. Припинилось життя шкіл, технікумів, припинилась робота і медичної школи. Багато учителів, студентів разом з усім радянським народом стали на захист своєї Батьківщини...
    У вересні 1943 року місто було звільнено від фашистів. Але залишилися спаленими 290 об'єктів і промислових підприємств, культурно-освітніх закладів і житлових будинків. Спалено було і приміщення Лубенської медичної школи.

6

Перший випуск медичних сестер 1948-1950 рр.


  7 

З 1953 по 1967 рік училище очолював Доронін Кузьма Григорович, який багато сил і енергії віддав відновленню училища та зміцненню його навчально-матеріальної бази.

8

 

 

До 1985 року училищем керував
Кочергін Микола Андрійович -
лікар шкірних та венеричих хвороб.  

 

 

9   

    Починаючи з 1985 року по 2009 рік училище очолював Сікач Олег Миколайович - лікар вищої категорії, психіатр за фахом.
   У 2000 році, в ювілейну дату училища, О.М. Сікач був удостоєний звання "Відмінник освіти України".

 

 

 

 

 

11   12

 

13