Ви знаходитесь:

ЛІЦЕНЗІЯ МОН УКРАЇНИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. Детальніше...

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ. Детальніше...

СТАТУТ. Детальніше...

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Детальніше...

ВИТЯГ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Детальніше...

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА". Детальніше...

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "СЕСТРИНСЬКА СПРАВА". Детальніше...

ЗВІТ КЕРІВНИККА ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ. Детальніше...

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА ІV квартал 2018 року. Детальніше...

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА 2018 рік. Детальніше...

КОШТОРИС на 2019 рік. Детальніше...

ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2019 р. Детальніше...

ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2019 рік. Детальніше...

БАЛАНС на 01 січня 2019 року. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2018 рік. Детальніше...

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2018 рік. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2018 рік. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ  на 01 січня 2019 року. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ (форма N 7м) на 01 січня 2019 року. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (форма N 2м) за 2018 рік. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ (форма N 4-1м) за 2018 рік. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ (форма N 4-2м) за 2018 рік. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (форма N 4-3м) за 2018 рік. Детальныше...

ПРИМІТКИ ДО ЩОРІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік. Детальніше...

БАЛАНС НА 01.07.2018 р. Детальніше...

БАЛАНС НА 01.04.2018 р. Детальніше...

ДОДАТКИ ДО БАЛАНСУ НА 01.04.2018 р. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2018 РОКУ. Детальніше...

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА І КВАРТАЛ 2018 РОКУ. Детальніше...

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ. Детальніше...

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ. Детальніше...

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА". Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ "СЕСТРИНСЬКА СПРАВА". Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ. Детальніше...

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НА 2015 - 2018 р. Детальніше...

РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА. Детальніше...

РІЧНИЙ ЗВІТ (БАЛАНС) 2017. Детальніше...

ДОДАТКИ ДО РІЧНОГО ЗВІТУ 2017. Детальніше...

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОГО ЗВІТУ 2017. Детальніше...

КОШТОРИС 2018 рік. Детальніше...

КОШТОРИС 2017 рік. Детальніше...

ЛІЦЕНЗІЇ. Детальніше...

СЕРТИФІКАТИ. Детальніше...

РІЧНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ЗВІТИ. Детальніше...

ДОДАТОК 5. Детальніше...

ДОДАТОК 6. Детальніше...

ДОДАТОК 7. Детальніше...

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ДПА. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ. Детальніше...