Ви знаходитесь:

ПОЛОЖЕННЯ "ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ". Детальніше...

СТАТУТ. Детальніше...

ЛІЦЕНЗІЯ МОН УКРАЇНИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. Детальніше...

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ (СЕСТРИНСЬКА СПРАВА). Детальніше...

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ (ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА). Детальніше...

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Детальніше...

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ. Детальніше...

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА". Детальніше...

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "СЕСТРИНСЬКА СПРАВА". Детальніше...

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ. Детальніше...

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Детальніше...

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ (У РАЗІ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ). Детальніше...

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ). Детальніше...

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Детальніше...

МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Детальніше...

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ. Детальніше...

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Детальніше...

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ. Детальніше...

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ (З ДОТРИМАННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ. Детальніше...

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ). Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ. Детальніше...

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА". Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ "СЕСТРИНСЬКА СПРАВА". Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ. Детальніше...

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ. Детальніше...

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Детальніше...

ВИТЯГ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Детальніше...

БАЛАНС НА 01.07.2020 р. Детальніше...

БАЛАНС НА 01.04.2020 р. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 року. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА І КВАРТАЛ 2020 РОКУ. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 року. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗА І КВАРТАЛ 2020 РОКУ. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 року. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА І КВАРТАЛ 2020 РОКУ. Детальніше...

КОШТОРИС НА 2020 РІК. Детальніше...

БАЛАНС НА 01.01.2020 РІК. Детальніше...

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 2020 РІК. Детальніше...

КОШТОРИС НА 2019 РІК. Детальніше...

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 2019 РІК. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗА 2019 РІК. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА 2019 РІК. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЗА 2019 РІК. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2019 РІК. Детальніше...

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА 2019 РІК. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2019 РІК. Детальніше...

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2019 РІК. Детальніше...

ЗВІТ КЕРІВНИККА ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ. Детальніше...

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА ІV квартал 2018 року. Детальніше...

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА 2018 рік. Детальніше...

КОШТОРИС на 2019 рік. Детальніше...

ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2019 р. Детальніше...

ТИПОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2019 рік. Детальніше...

БАЛАНС на 01 січня 2019 року. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2018 рік. Детальніше...

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2018 рік. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2018 рік. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ  на 01 січня 2019 року. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ на 01 січня 2019 року. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ за 2018 рік. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ за 2018 рік. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ за 2018 рік. Детальніше...

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ за 2018 рік. Детальныше...

ПРИМІТКИ ДО ЩОРІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік. Детальніше...

БАЛАНС НА 01.07.2018 р. Детальніше...

БАЛАНС НА 01.04.2018 р. Детальніше...

ДОДАТКИ ДО БАЛАНСУ НА 01.04.2018 р. Детальніше...

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ІІ КВАРТАЛ 2018 РОКУ. Детальніше...

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗА І КВАРТАЛ 2018 РОКУ. Детальніше...

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ. Детальніше...

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НА 2015-2018 р. Детальніше...

РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА. Детальніше...

РІЧНИЙ ЗВІТ (БАЛАНС) 2017. Детальніше...

ДОДАТКИ ДО РІЧНОГО ЗВІТУ 2017. Детальніше...

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОГО ЗВІТУ 2017. Детальніше...

КОШТОРИС 2018 рік. Детальніше...

КОШТОРИС 2017 рік. Детальніше...

ЛІЦЕНЗІЇ. Детальніше...

СЕРТИФІКАТИ. Детальніше...

РІЧНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ЗВІТИ. Детальніше...

ДОДАТОК 5. Детальніше...

ДОДАТОК 6. Детальніше...

ДОДАТОК 7. Детальніше...

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ДПА. Детальніше...

 СТАТУТ. Детальніше...