Ви знаходитесь:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ "ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ"

СТАТУТ

ЛІЦЕНЗІЯ МОН УКРАЇНИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ (ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ (СЕСТРИНСЬКА СПРАВА)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ (СЕСТРИНСЬКА СПРАВА)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ (ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА)

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "СЕСТРИНСЬКА СПРАВА"

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ (У РАЗІ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ)

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

СПИСОК ВИКЛАДАЧІВ, ЯКІ АТЕСТУЮТЬСЯ У 2023-2024 н.р.

МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ (З ДОТРИМАННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЕРІВНИКА ГРУПИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ВИПИСКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ НА 2020-2025 РР

КОШТОРИС НА 2023 РІК

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 2023 РІК

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2022 РІК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ

ЛІЦЕНЗІЇ

СЕРТИФІКАТИ