Ви знаходитесь:

ПОЛОЖЕННЯ "ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ". Детальніше...

СТАТУТ. Детальніше...

ЛІЦЕНЗІЯ МОН УКРАЇНИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ. Детальніше...

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ (ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА). Детальніше...

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ (СЕСТРИНСЬКА СПРАВА). Детальніше...

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ (СЕСТРИНСЬКА СПРАВА). Детальніше...

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ (ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА). Детальніше...

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Детальніше...

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ. Детальніше...

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА". Детальніше...

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "СЕСТРИНСЬКА СПРАВА". Детальніше...

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ. Детальніше...

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Детальніше...

НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ (У РАЗІ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ). Детальніше...

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ). Детальніше...

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Детальніше...

МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Детальніше...

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ. Детальніше...

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ. Детальніше...

ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ. Детальніше...

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ. Детальніше...

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Детальніше...

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ. Детальніше...

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ (З ДОТРИМАННЯМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ. Детальніше...

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ НА ДОВЕДЕНІ ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ). Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ. Детальніше...

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА". Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ "СЕСТРИНСЬКА СПРАВА". Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЕРІВНИКА ГРУПИ. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ. Детальніше...

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРУ ПІДРУЧНИКІВ. Детальніше...

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Детальніше...

ВИПИСКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ. Детальніше...

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Детальніше...

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ НА 2020-2025 РР. Детальніше...

КОШТОРИС НА 2023 РІК. Детальніше...

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 2023 РІК. Детальніше...

РІЧНИЙ ЗВІТ ЗА 2022 РІК. Детальніше...

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2021 РІК. Детальніше...

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ. Детальніше...

ЛІЦЕНЗІЇ. Детальніше...

СЕРТИФІКАТИ. Детальніше...