+38(05361)77-3-70  +38(095)100-98-88  lmu2@ukr.net  Пн-Чт 08:00 - 16:30 | Пт 08:00 - 15:00 | Сб - Нд - вихідний

Науково-методична робота

Методична робота в коледжі організована та здійснюється відповідно до затвердженого плану методичної роботи на поточний рік і спрямовується на підвищення якості навчання здобувачів освіти, організацію безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, підготовку до атестації педагогічних працівників, формування у педагогів готовності до самоосвіти та саморозвитку, до сприйняття та реалізації усіх інноваційних процесів, що відбуваються в освіті, проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей, професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників, застосування інноваційних технологій, вивчення і впровадження в освітній процес досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду.

Пріоритетні напрямки методичної роботи коледжу такі:

 • застосування методичних новацій для освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання;
 • використання інноваційних технологій;
 • поширення, застосування цифрової грамотності;
 • узагальнення і втілення в практику передового педагогічного досвіду ;
 • підготовка авторських посібників;
 • залучення студентів до науково-дослідної роботи;
 • підготовка і проведення відкритих занять, практики, тренінгів, коучів;
 • створення сприятливого психологічного мікроклімату в колективі;
 • створення умов для самостійності в пошуку нових ідей, у вирішенні власних професійних проблем педагогами коледжу;
 • удосконалення системи підвищення кваліфікації, стажування та неперервної освіти педагогічних працівників;
 • створення позитивного іміджу закладу фахової передвищої освіти через постійне висвітлення діяльності навчального закладу в засобах масової інформації, інформативність сайту навчального закладу;
 • налагодження системи роботи навчального закладу з іншими закладами регіону, країни.

Основна науково-методична проблема, над якою працював педагогічний колектив у 2022-2023 н.р. – «Використання цифрових технологій для безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану», кожна предметна комісія працювала над розв'язанням вузьких педагогічних проблем. Відповідно до цього організована навчально-методична робота викладачів коледжу, заплановані доповіді на засіданнях циклових комісій, методичної та педагогічних рад, засідання круглих столів, показові заняття.

Форми методичної роботи адаптовані до умов дистанційного та змішаного навчання в умовах карантину та воєнного стану.

Одним із методів підвищення професійної майстерності викладачів є узагальнення і поширення передового досвіду. У педагогічній діяльності колективу викладачів коледжу використовуються різні форми вивчення та узагальнення інноваційного педагогічного досвіду, зокрема:

 • відкриті заходи та заняття із сучасними формами навчання;
 • методичні виставки;
 • робота творчих груп;
 • тижні (декади) циклових (предметних) комісій навчальних дисциплін;
 • майстер-класи викладачів вищої кваліфікаційної категорії;
 • відвідування (взаємовідвідування) занять з наступним аналізом та обговоренням.

Протягом 2022-2023н.р. викладачі коледжу брали участь у методичних обласних семінарах у рамках «Калейдоскопу педагогічних ідей» (відповідно до плану):

 • - круглий стіл «Самостійна робота як складова навчального процесу при формуванні професійних умінь здобувачів освіти медичних коледжів» (Лохвицький медичний фаховий коледж);
 • - круглий стіл «Роль медсестринського персоналу в період реабілітації учасників бойових дій» (Лубенський медичний фаховий коледж);
 • - майстер-клас із індивідуальної консультації практичного психолога та лікаря-гінеколога з питання «Формування знань школярів і студентської молоді про основи сексуальної культури» (Кременчуцький медичний фаховий коледж ім. В.І. Литвиненка);
 • - психолого-педагогічний семінар «Робота педагогічного колективу медичного коледжу щодо профілактики асоціальної поведінки здобувачів освіти» (Полтавський базовий медичний фаховий коледж).

Досвідчені викладачі-методисти стали учасниками обласних освітніх онлайн-івентів:

 • «Мистецтво розставляти пріоритети у контексті обміну передовим педагогічним досвідом» (Лисенко Л.Ф.);
 • «Шляхи удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників в умовах сьогодення» (Вдовенко Н.В.);
 • «Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти», (М’якота Н.О.).

На базі коледжу було проведено відкриті заняття: Джаббарова О.І. провела відкрите теоретичне заняття зі стоматологічних захворювань на тему «Захворювання твердих тканин зуба. Лікування», Назаренко Ю.О. та Вдовенко Н.В. презентували відкрите бінарне заняття гуртків інфектології та психології «Пандемія ВІЛ/СНІДу: медичні та психологічні аспекти».

Цьогоріч також досвід роботи викладачів коледжу Вдовенко Н.В., Лисенко Л.Ф., Сухенко Т.А., Білаш Н.О. був представлений на Всеукраїнський конкурс «Педагогічний ОСКАР-2023».

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в коледжі працює методична рада, засідання якої відбувалися відповідно до плану.

Однією із провідних форм методичної роботи коледжу є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує актуальні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності викладачів, керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне підвищення якості навчально-виховного процесу.

Атестація викладачів коледжу здійснювалась у 2022-2023 н.р. згідно з перспективним та річним планами.

У звітному році було атестовано 7 педагогічних працівників: шістьом підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», із них двом підтверджено педагогічне звання «викладач-методист», двом підтверджено педагогічне звання «старший викладач», одному присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

У ході атестації проведено вивчення досвіду роботи викладачів шляхом відвідування занять, співбесід, анкетування студентів, батьків, колег.

Викладачі провели цикл відкритих занять, на яких були присутні члени атестаційної комісії коледжу, голови ц.к. Усі засідання атестаційної комісії відбувалися згідно з планом роботи.

Педагогічні працівники коледжу щорічно активно презентують результати науково-методичної роботи на міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних конференціях, семінарах та інших наукових форумах міжнародного, державного та регіонального рівнів, зокрема:

всеукраїнські науково-практичні конференції:

 • «Екологічна культура особистості. З досвіду роботи закладів фахової передвищої освіти», 2022р.(Сухенко Т.А.);
 • «Сучасні вектори підвищення якості медичної та фармацевтичної освіти в умовах змішаного та дистанційного навчання», Кіровоградський медичний фаховий коледж ім. Є.Й.Мухіна, 2023р. (Науменко Л.Ю., Іванова С.В.);

міжнародні науково-практичні конференції:

 • «Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної (фармацевтичної) освіти», 15 жовтня 2022 року, м.Черкаси (Назаренко Ю.О.)
 • «Воєнний стан: медицина.Освіта», 23-24 березня2023 року, Бахмут- Полтава-Харків (Кузьменко А.Г., Оліновська В.Г., НауменкоЛ.Ю.).

Під керівництвом досвідчених викладачів здійснюють науково- дослідну роботу і студенти. Ксенія Сомова стала переможцем обласної студентської науково-практичної конференції «Вектори діяльності здобувачів освіти у проведенні наукових досліджень: від ідеї до реалізації» 12 квітня 2023 року.

Протягом навчального року виконано план підвищення кваліфікації викладачів. Усі викладачі, відповідно до Положення про підвищення кваліфікації, підвищили свій кваліфікаційний рівень шляхом участі в семінарах, вебінарах та ін., у тому числі дистанційних, та пройшли онлайн підготовку з цифрової грамотності для належної організації дистанційного та змішаного навчання в умовах воєнного стану.

Наша адреса

 • вул. Інститутська, 74 м. Лубни, Полтавська обл. 37500

Наш Email

Наші телефони

Приймальня директора:

+38(05361)77-3-70

Приймальна комісія:

+38(095)100-98-88

+38(050)952-67-69

Ми на карті