Ви знаходитесь:

Психологія

Біофізика

Іноземна мова (Борисова Т.А.)

Патоморфологія і патофізіологія

Догляд за хворими (Меля І.О.)

Догляд за хворими (Ємельянова В.В.)

Латинська мова

Безпека життєдіяльності

Догляд за хворими (Веремійчик Т.А.)

Медична біологія

Фізіологія

Основи права

Основи економічної теорії

Анатомія людини

Фармакологія

Медична біологія (2)

Фізична культура

Медична біологія (3)

Медична біологія (4)

Медична біологія (5)

Патоморфологія і патофізіологія (2)

Основи права - питання до диференційованого заліку

Фізіологія - питання до диференційованого заліку

Основи економічної теорії - питання до диференційованого заліку

Іноземна мова

Біофізика - питання до диференційованого заліку

Догляд за хворими - питання до семестрового екзамену

Медична біологія - питання для диференційованого заліку

Догляд за хворими - питання до диференційованого заліку

Анатомія людини - перелік питань для семестрового екзамену

Основи латинської мови - питання до диференційованого заліку

Іноземна мова (2)